„ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH”

Od marca do września 2020 roku odbywa się 4. edycja konkursu plastycznego pod hasłem „Wolontariat”. Jego celemjest promocja i przybliżenie młodzieży idei wolontariatu oraz zachęcanie jej do aktywnego angażowania się w pomaganie ludziom, zwierzętom, przyrodzie. Stworzone prace mają pomóc w zwiększaniu świadomości społecznej na temat takiej działalności i jej roli w życiu ludzi oraz budowaniu postaw altruistycznych.

Młodzież z SP nr 2 w Kamiennej Górze (klasy szóste i siódme) również przystąpiła do konkursu plastycznego, organizowanego przez Pocztę Polską S.A.

 

A. Kania

A. Tatko-Fujar