BEZPIECZNE FERIE

28  stycznia pedagog szkolny - p. Sylwia Bielak zaprosiła do SP nr 2 Referenta do Spraw Nieletnich p. Martę Nieć.  Przybyły gość przeprowadził wśród dzieci z kl. I-III pogadankęna temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.  Pani Nieć spotkała się także zmłodzieżą (kl. VII-VIII), której zaprezentowała zagadnie pt. „Uczeń w konflikcie z prawem”.

SB