IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Nasza Szkoła przystąpiła do projektu Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim, kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą złożyć życzenia świąteczne swoim bliskim, przyjaciołom, znajomym, a także tym, o których nikt nie pamięta, osobom samotnym czy chorym, do zgłoszenia się po odbiór pięknych kartek świątecznych przygotowanych przez Fundację Dbam o Mój Zasięg. Poprzez samodzielne zredagowanie kilku słów podkreślamy wyjątkowość osób do których wysłaliśmy kartkę świąteczną. Świąteczne pocztówki pozostawiają po sobie trwały ślad, którego nie można tak po prostu wykasować...

Zachęcamy do angażowania w kampanię wszystkich członków rodziny!!!

Kartki i szczegółowe informacje do odbioru u p. Anny Włodarczyk-Król.

AWK