WĘDRÓWKI SZKOLNEGO KOŁA TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZEGO

W dniu 23 listopada 2019 roku na sobotnią wędrówkę wybrali się młodzi turyści ze Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego. Wyruszyli ze swojej miejscowości czerwono-żółtym szlakiem turystycznym w kierunku Raszowa. Po dojściu na skraj lasu oba szlaki rozchodziły się, więc po krótkim odpoczynku, kontynuowali swój sobotni spacer czerwonym znakiem turystycznym i doszli do zabudowań Osiedla Antonówka. Teren, po którym wędrowali objęty jest dwoma formami prawnej ochrony przyrody, jako RUDAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY, który został utworzony na obszarze 15 705 ha w 1989 r. oraz SPECJALNY OBSZAR OCHRONY SIEDLISK „NATURA 2000” – RUDAWY JANOWICKIE (Dyrektywa Siedliskowa) na powierzchni 6 635 ha zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z tablicą informacyjną Rudawski Park Krajobrazowy w tle postanowili, że do Kamiennej Góry „popedałują” powstającą od Osiedla Antonówka ścieżką rowerową. Po dotarciu do naszego miasta dotarli do mostu na ul. Wałbrzyskiej, z którego po jednej stronie można zobaczyć dwie kamiennogórskie rzeki Bóbr i Zadrnę, a po drugiej już tylko wypływający z Kamiennej Góry Bóbr.

Postanowili także zobaczyć założony w 1824 r. stary cmentarz żydowski – kirlut – z zachowanymi licznymi macewami z inskrypcjami w języku hebrajskim i niemieckim. Nekropolia żydowska od 1989 r. wpisana jest do rejestru zabytków. Stąd dotarli do nieistniejącego już tzw. Nowego cmentarza żydowskiego otwartego w 1881 r. gdzie jak odczytali z tabliczki na symbolicznej mogile spoczywa ok. 100 osób w tym zakatowani i pochowani w trzech wspólnych mogiłach więźniowie filii obozu koncentracyjnego Gross Rosen w Kamiennej Górze.

Następnie spacerując ulicami Kamiennej Góry zobaczyli TRZY OKAZAŁE DRZEWA POMNIKI PRZYRODY rosnące na terenie naszego miasta – dąb szypułkowy na podwórzu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curii, dąb szypułkowy obok hotelu „Krokus” przy ul. Słonecznej oraz klon srebrzysty tuż za mostem na rzece Bóbr przy ul. Papieża Jana Pawła II.

W trakcie sobotniej wycieczki wszyscy jej uczestnicy zdobyli po 11 pkt. do Górskiej Odznaki Turystycznej. Oraz po 14 pkt. do odznaki Turysta Przyrodnik. Ponadto normę, co najmniej 50 pkt., na odznakę krajoznawczą TURYSTA PRZYRODNIK W STOPNIU POPULARNYM w jej trakcie wypełnili Alicja Gajo, Antoni Kalkowski oraz Nikola Nowak.