ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. O godz. 9:15 w sali sportowej - jak zawsze przy takich okazjach zgromadziło się wiele osób pragnących w uroczysty sposób pożegnać miniony rok intensywnej nauki i pracy. Pani dyrektor Lidia Rukowicz powitała wszystkich uczniów, ich rodziców i bliskich oraz wychowawców, nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie podziękowała za podjęty wysiłek i pomoc nauczycielom kończącym w tym roku pracę w naszej szkole: pani Ewie Kulon, pani Cecylii Błońskiej, pani Marzenie Glazar-Kwiecień, pani Bogusławie Rozmysłowicz i pani Grażynie Protasiuk. Szczególne podziękowania pani dyrektor skierowała pod adresem odchodzącego na emeryturę wieloletniego nauczyciela naszej szkoły – pana Wiesława Zybury. W krótkim przemówieniu pani dyrektor wymieniła sukcesy pana Zybury w pracy wychowawczo-dydaktycznej, zarówno w charakterze nauczyciela języka polskiego, jak i bibliotekarza w szkolnej bibliotece.

Przekazane podziękowania stały się okazją do wyrażenia wdzięczności wobec osoby, która przez wiele lat kształtowała oblicze naszej szkoły i pracowała dla dobra wszystkich członków szkolnej społeczności. Za  okazane zaufanie i wspólne działania w zespole kierowniczym w uroczysty sposób podziękowały pani dyrektor Lidii Rukowicz  jej najbliższe współpracownice, pełniące w szkole funkcję wicedyrektora: Elżbieta Fijał, Anna Kalisiewicz, Bożena Gwiżdż oraz Małgorzata Kepel.

Do wszystkich osób żegnających się ze szkołą popłynęły podziękowania i życzenia od uczniów wraz z piosenką Dni, których nie znamy.

Następnym punktem apelu było wręczenie dyplomów uczniom wyróżnionym za wysokie osiągnięcia w nauce oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Łącznie wyróżniono w szkole aż 154 uczniów, którym należą się ogromne gratulacje.

Na koniec pani dyrektor przypomniała najważniejsze zasady bezpiecznego spędzania czasu wolnego i życzyła wszystkim zgromadzonym miłych wakacji. Rok szkolny 2018/2019 uważamy za zamknięty!