PANI DYREKTOR, DZIĘKUJEMY!

Przyszłość ma wiele nazw. Dla słabych oznacza nieuchronność, dla bojaźliwych nieznane, zaś dla odważnych oznacza szansę…

Słowa Wiktora Hugo zostały zapisane na łamach  szkolnej kroniki pod datą 18 czerwca 2019 r. i otwierają jej nowy rozdział. Tą właśnie złotą myślą rozpoczęła się uroczystość podziękowania pani dyrektor Lidii Rukowicz za wieloletnią pracę zawodową. Wśród gości, którzy przybyli na uroczystość, nie zabrakło przedstawicieli władz miasta ani osób współpracujących z panią dyrektor w różnych okresach jej kariery pedagogicznej. Na spotkanie  przyszli też  m. in. emerytowani nauczyciele i pracownicy oraz przyjaciele szkoły. W apelu uczestniczyli również członkowie całej społeczności szkolnej – nauczyciele i niepedagogiczni pracownicy naszej szkoły, uczniowie oraz ich rodzice. W swoich wystąpieniach wszyscy wyrażali słowa uznania i wdzięczności za wzorową pracę wychowawcy, nauczyciela oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze.

Przedstawiciele grona pedagogicznego podkreślili, że nadrzędnym celem pracy pani Lidii Rukowicz zawsze było dobro wszystkich uczniów i szczególna dbałość o ich wszechstronny rozwój oraz zapewnienie jak najlepszych warunków nauki i pracy. Nauczyciele zwrócili uwagę, że dzięki staraniom pani dyrektor nasza szkoła  wciąż pozostaje placówką nowoczesną, otwartą, która podąża za zmieniającą się rzeczywistością i podejmuje nowe wyzwania. Pani dyrektor przez wiele lat była godnym partnerem we współdziałaniu z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi pracę szkoły. Inicjując i realizując wiele programów i projektów, kreowała pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym. Pani Lidia Rukowicz zawsze przywiązywała dużą wagę  do kultywowania tradycji szkolnych i pielęgnowania pamięci o patronie szkoły, włożyła wiele serca w organizację wielu wspaniałych wydarzeń, a szczególnie uroczystości z okazji 30-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 2 imienia Tkaczy Śląskich oraz obchodów 70-lecia powstania szkoły, nie zapominając o tych, którzy tę szkołę tworzyli i tu pracowali. Ze wzruszeniem wspominając tych, którzy odeszli na zawsze…  

Także pracownicy obsługi i administracji dobrym słowem oraz pięknymi kwiatami podziękowali pani dyrektor za wspólne lata pracy, trud i poświęcenie. 

Dla rodziców najistotniejsze było to, że pani dyrektor miała na uwadze nie tylko sferę dydaktyczną,  ale dbała także o bezpieczeństwo dzieci, ich dobre samopoczucie i indywidualne traktowanie każdego ucznia, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami. W swoim przemówieniu przedstawiciele rodziców podziękowali pani dyrektor za to, że szczególnie przejmowała się losem dzieci chorych, niepełnosprawnych, będących w trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej i nie wahała się im pomagać, niczego w zamian nie oczekując. Pani Lidia Rukowicz przekazywała te wartości młodym pokoleniom, a rodzice doceniają, że ich dzieci z powodzeniem uczą się w szkole bezinteresownie pomagać potrzebującym ludziom i zwierzętom, uczestnicząc w wielu akcjach charytatywnych. Rodzice wyrazili wdzięczność również za to, że pani dyrektor chętnie ich wspierała dobrą radą, otaczała opieką i pomocą. Z zaangażowaniem pracowała nad systematycznym poszerzaniem i urozmaicaniem oferty edukacyjnej szkoły, a pod jej skrzydłami szkoła zapewniała wysoki poziom edukacji.

Uczniowie z klas młodszych i starszych wyrazili swój podziw dla wielu zadań, których pani dyrektor się podejmowała, a za okazywaną im sympatię, życzliwość i troskę podziękowali tym, czego się w tej szkole nauczyli – wierszykiem, tańcem i śpiewem.

Podczas uroczystości głos zabrali również zaproszeni goście, którzy w kilku słowach przekazali pani dyrektor wyrazy wdzięczności za owocną współpracę, umiejętność pokonywania trudności oraz liczne sukcesy zawodowe. Głos zabrali m.in. Burmistrz Miasta pan Janusz Chodasewicz, pani Urszula Machaj - dyrektor Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej, pani Jadwiga Kosińska - była dyrektor naszej szkoły, pani Apolonia Lulek – dyrektor Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze. Wyrazy szacunku i uznania złożyli także pani Sylwia Gniaździńska, pani Violetta Majak, pan Edward Kaczor, pan Kazimierz Krzanowski i pani Danuta Kurnyta, przyjaciele szkoły oraz emerytowani nauczyciele.

Wszyscy złożyli pani dyrektor najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności i wspaniałego nadchodzącego czasu - wolnego od wszelkich trosk i problemów.

Podczas całej uroczystości pani dyrektor Lidia Rukowicz nie kryła wzruszenia. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim, którzy wspierali jej działania i pomagali tworzyć dobre imię szkoły. Obiecała, że zawsze, kiedy zajdzie taka potrzeba, będzie wspierała szkołę oraz służyła swym doświadczeniem i umiejętnościami.

 

Wszystkiego dobrego, Pani Dyrektor! Dziękujemy!