KONKURS EKOLOGICZNO – PRZYRODNICZY

15 marca  w naszej szkole odbyły się eliminacje do XVI Regionalnego  Konkursu Przyrodniczo – Ekologicznego Szkół Podstawowych pt. „OCHRONA PRZYRODY W POLSCE”. Celem konkursu było:

-  poznanie form ochrony przyrody w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu jeleniogórskiego,

-  poznanie roślin i zwierząt chronionych i ich siedlisk,

-  poznanie zasad właściwego zachowania się na obszarach chronionych,

-  kształtowanie właściwego stosunku do organizmów żywych,

-  nabywanie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną w Polsce,

-  rozwijanie zainteresowania uczniów ekologią i ochroną środowiska,

-  rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umiejętności obserwacji.

Osiemnastu uczniów z klas IV i VI zmagało się z testem, który zawierał 30 pytań, dotyczących wiedzy przyrodniczo-ekologicznej.

Etap powiatowy konkursu odbędzie się 4 kwietnia 2019 r. Z reprezentantami innych szkół rywalizować będą nasi uczniowie, którzy uzyskali największą liczbę punktów:

Oto laureaci etapu szkolnego konkursu:

 

1. Maciej Maziakowski, kl. 6c

2. Marcelina Białoszewska, kl. 6c,

3. Alicja Jacak, kl. 6c.

 

Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

SCz