PRZYRODA NA ŁONIE NATURY

W czwartek, 13 września uczniowie klasy 6a i 6c pod opieką swych wychowawców wybrali się na zajęcia edukacyjne do Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu. Głównym celem wycieczki było poznanie ścieżki dydaktycznej W dolinie Wilczego Potoku. Pieszej wędrówce sprzyjała wspaniała słoneczna pogoda. Na trasie uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych Mapa z turystyką się brata. Po powrocie do CIKPN czekało na nich nowe zadanie mające na celu dokładne poznanie roślin karkonoskich, rosnących w Ogrodzie ziół i krzewów. Szóstoklasiści aktywnie uczestniczyli w zabawie, poszerzając przy tym wiedzę przyrodniczą. Lekcja przyrody zorganizowana na łonie natury z pewnością służy rozbudzaniu potrzeby kontaktu z przyrodą i uświadamianiu konieczności dbania o nią. Udział uczniów z różnych klas w tej samej wycieczce sprzyja integracji i budowaniu relacji rówieśniczych, co potwierdzają sami uczniowie, którzy potrafili współdziałać w zespole i grupach. Organizatorem wycieczki był pan Jerzy Rubach.

AK