UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Właśnie skończyły się wakacje! W poniedziałek, 3 września 2018 r., uczniowie  powrócili do szkoły, aby kontynuować edukację na wyższym etapie. Przed nimi wiele pracy, nowych wyzwań i spory wysiłek. O najważniejszych tegorocznych zadaniach mówiła - po krótkim powitaniu członków społeczności szkolnej - pani dyrektor Lidia Rukowicz podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2018/2019.

Uczniowie oraz ich rodzice dowiedzieli się m. in. o tym, iż nasza szkoła znalazła się w gronie 257 szkół i placówek oświatowych, którym przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, wolność, niepodległość”. Niewątpliwie jest to duży sukces, gdyż do konkursu zgłoszono aż 2 500 wniosków. Zadania wymienione w opracowanym przez szkołę harmonogramie będą realizowane w terminie do 30 listopada. Najważniejsze przedsięwzięcia to przygotowanie wystawy pamiątek związanej z odzyskaniem i budową przez Polskę niepodległości; zorganizowanie wycieczki patriotycznej, nawiązującej tematycznie do wydarzeń i postaci historycznych oraz polskich osiągnięć z okresu II Rzeczypospolitej, a także inne działania dodatkowe (spotkania ze świadkami historii, odwiedzenie grobów polskich bohaterów związanych z naszym regionem).

Liczymy na aktywny udział  uczniów, ich rodziców, dziadków i wszystkich chętnych

do współpracy nie tylko w działaniach w ramach w/w projektu, ale także w innych przedsięwzięciach krzewiących wartości patriotyczne pod wspólną nazwą „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”.

Pani dyrektor przedstawiła też nowych nauczycieli, którzy w tym roku szkolnym rozpoczynają pracę w naszej szkole, oraz serdecznie powitała uczniów klas pierwszych.

Po przekazaniu najistotniejszych informacji na temat organizacji pracy w nowym roku szkolnym odbyły się spotkania uczniów i rodziców z wychowawcami.