Strona główna

Dzisiaj na tablicy

       

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze
składa serdeczne podziękowania wszystkim
rodzicom, uczniom i uczestnikom
Koncertu świąteczno-noworocznego
połączonego  z licytacją fantów na rzecz
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
który odbył się w piątek 10 stycznia.
Państwa otwarte serca i hojność po raz kolejny
pozwoliły zgromadzić potrzebne środki.
W tym roku został pobity kolejny rekord – zebraliśmy aż 15 505 zł!

Dziękujemy!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZANOWNI RODZICE!
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TKACZY ŚLĄSKICH
W KAMIENNEJ GÓRZE, UL. JELENIOGÓRSKA 7,

OGŁASZA ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ  W DN. OD 7 DO 31 STYCZNIA 2020 R.

NA PODSTAWIE:

1. Zgłoszenia dokonanego przez rodziców -  dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły - załącznik.
2. Wniosku złożonego przez rodziców - dla dzieci spoza obwodu szkoły, w miarę posiadanych wolnych miejsc - załącznik.

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ NA PODSTAWIE:

1. Wniosku (pisemnej zgody) złożonego przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i poza obwodem - załącznik.
2. Zaświadczenia wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzającego bardzo dobry stan zdrowia dziecka.
3. Uzyskanych przez dziecko pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej.

UWAGA: W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc będzie mniejsza niż liczba dzieci chętnych i spełniających w/w warunki, o przyjęciu do klasy sportowej zdecydują wyniki prób sprawności fizycznej.

Aktualności