Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 
------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Informujemy, że w zakładce dla rodziców
są umieszczone instrukcje dotyczące logowania się i korzystania z dziennika.

------------------------------------------------------

INFORMACJE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z 01 CZERWCA 2020 R.:

1.      Przedłużono czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły - do 26 czerwca.

2.      Od 25.05. kontynuowane  będzie obowiązkowe kształcenia na odległość;
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z klas 1-3;
dla uczniów klas ósmych możliwość udziału w konsultacjach na terenie szkoły,
a od 01 czerwca dla pozostałych uczniów.

3.      EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ma zostać przeprowadzony na terenie szkoły
w dn. od 16 do 18 czerwca z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Termin dodatkowy to od 7 do 9 lipca.
Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

KOMUNIKAT CKE – DO POBRANIA TUTAJ

------------------------------------------------------

 RODZINA RAZEM W DOMU

Informujemy, gdzie szukać ciekawych materiałów do wykorzystania

przez uczniów i rodziców w nauce i zabawie

------------------------------------------------------

 -----------------------------------------------------

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSCY UCZNIOWIE ORAZ RODZICE POTRZEBUJĄCY W TYCH TRUDNYCH CHWILACH WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO MOGĄ SKORZYSTAĆ W TYM ZAKRESIE Z POMOCY SZKOLNEGO PSYCHOLOGA ORAZ PEDAGOGÓW ŚWIADCZONEJ ZDALNIE ZA POŚREDNICTWEM E-DZIENNIKA W GODZ. 8:00 – 14:00. 

------------------------------------------------------

 

------------------------------------------------------

ZACHOWAJ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ON-LINE - download

•dane dzieci bezpieczne w sieci>> https://uodo.gov.pl/pl/138/1363

• tworzenie haseł dostępowych>> https://uodo.gov.pl/pl/138/1285

------------------------------------------------------

 WAŻNE WIADOMOŚCI DLA ÓSMOKLASISTÓW
Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 16 marca 2020r.dotycząca materiałów dla ósmoklasistów.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

W zakładce dla ósmoklasisty znajduje się informacja  dotycząca rekrutacji do LO w Kamiennej Górze.

-------------------------------------------------------

Poradnik kształcenia na odległość - download

------------------------------------------------------

Obecny czas przerwy w pracy szkoły spowodowanej zagrożeniem koronawirusem nie powinien być czasem wolnym od nauki. W zakładce dla uczniów, w dzienniku elektronicznym oraz poprzez pocztę e-mail będą udostępniane materiały edukacyjne, zadania i ćwiczenia utrwalające wiedzę - do pracy w domu (link). Zachęcamy do korzystania i nauki własnej. Szczególnie apelujemy o to do uczniów klas ósmych, przed którymi egzamin ósmoklasisty.

------------------------------------------------------ 

PRZYPOMINAMY, ŻE NADAL SĄ AKTUALNE PONIŻSZE ZALECENIA DOT. PROFILAKTYKI ZDROWIA.

KORONAWIRUS: AKTUALNE INFORMACJE I ZALECENIA

------------------------------------------------------

 Apelujemy o ograniczenie wizyt

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju zwracamy się z prośbą  o ograniczenie wizyt w szkole.
Wszelkie formalności niewymagające bezpośredniego kontaktu prosimy załatwiać telefonicznie
 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Nasz adres to: sp2kamiennag@interia.pl telefon do sekretariatu: 75 744-25-59
strona internetowa: sp2kamiennag.szkolnastrona.pl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

UCZNIOWIE I RODZICE!

W związku z zagrożeniem zachorowania na chorobę wywołaną koronawirusem, uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem www.gis.gov.pl oraz aktualnymi komunikatami.

Najważniejsze zalecenia to:

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem

1. Często myj ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej.
2. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu.
3. Zachowaj bezpieczną odległość.  
Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów, gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu  – NIE należy przychodzić do szkoły.
Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).
6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE NALEŻY OD RAZU PODEJRZEWAĆ U SIEBIE ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.
7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus, należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
8. Unikaj spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego.
9. Zapobiegaj innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
10. Dbaj o odporność, wysypiaj się, dbaj o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.
11.
Rodziców dziecka do 8. roku życia informujemy, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

 Instrukcję skutecznego mycia rąk oraz zalecenia szczegółowe znajdą Państwo w zakładce DLA RODZICÓW.

  

Aktualności