Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

 


 

ORGANIZACJA PRACY W OKRESIE 22.03. - 25.04.2021

1. Klasy 1–8 uczą się zdalnie - z wyjątkiem uczniów, o których mowa w pkt 2.

2. Na terenie szkoły będą organizowane:

a) zajęcia obowiązkowe i dodatkowe dla uczniów, którzy nie mogą realizować obowiązku szkolnego w domu ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub inne przyczyny uniemożliwiające naukę zdalną w domu;

b) zajęcia zdalne oraz zajęcia świetlicowe opiekuńcze dla dzieci z  klas 1–3, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19 – na wniosek rodziców;

c) konsultacje dla uczniów kl. 8 – indywidualne lub w małych grupach.

 

UWAGA: Zajęcia odbywające się w szkole są organizowane z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Aktualne są szkolne zasady i procedury. 


 

 

 

 

 

 

Aktualności