Strona główna

Dzisiaj na tablicy

 

 


ORGANIZACJA PRACY W OKRESIE 17.05-30.05.2021

1. Klasy 1–3 uczą się stacjonarnie.

2. Klasy 4–8 uczą się hybrydowo - do pobrania harmonogram dla klas.

3. Na terenie szkoły będą organizowane zajęcia:

a) obowiązkowe i dodatkowe dla uczniów, którzy nie mogą realizować obowiązku szkolnego w domu ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub inne przyczyny uniemożliwiające naukę zdalną w domu;

b) konsultacje dla uczniów kl. 8 – indywidualne lub w małych grupach.

 

UWAGA: Zajęcia odbywające się w szkole są organizowane z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Aktualne są szkolne zasady i procedury.  
 


 

 

 

 

 

 

Aktualności